Merhaba

PİKOMTEK AR-GE Yazılım Eğitim Danışmanlık web platformuna hoş geldiniz...

Misyonumuz

Pikomtek Ar-Ge olarak eğitim ve iş dünyasının kurum ve kuruluşlarında insan performansını arttıran bilgi ve iletişim teknolojileri destekli çözümlerin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi hizmetlerini bilimsel süreçler kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri olarak sunmaktadır. Verdiğimiz hizmetlerde aşağıdaki standartlar bulunmaktadır,

1- Bilimsel süreçlerin kullanılması

2- Araştırma ve Geliştirme odaklı

3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri

4- Performans odaklı

5- Müşteri ihtiyaçları

Next

Çalışma Alanlarımız

Pikomtek Ar-Ge olarak genel çalışma alanlarımız:

1- Durum Analizi çalışmaları: Mevcut ve istenen performans durumlarını araştıran ve ortaya çıkabilecek performans problemlerinin sebeplerinin araştırılması.

2- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözümleri Üretmek

3- Online veya yüzyüze eğitim faaliyetleri ve programları düzenlemek

4- Bilimsel araştırmalar için danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

Next

Projelerimiz

Devam Eden ve Bitmiş Projeler

“İşe Katıl, Hayata Atıl!”, Türkiye’de destekli istihdam modelinin geliştirilmesine yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde ve Garanti Bankası desteğiyle yürütülen bir çalışmadır. Proje kapsamında; mesleki eğitim almamış engelli bireylerin, kişisel özelliklerine uygun ve yerel düzeyde de şirketlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde işgücüne katılımı sağlanacak. Bununla birlikte, engelli bireylere gerekli mesleki beceriler iş ortamında kazandırılarak, ülkemizde ilk kez kendilerine yardımcı olacak ve rehberlik edecek iş koçlarının yetiştirilmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca, engellilerin iş ortamına sosyal uyumunu artıran diğer becerileri de geliştirilmesi hedeflenmektedir. 5 ilde, 300 engelli bireye 60 iş koçunun rehberliğinde mesleki beceriler kazandırılarak, güçlü yönlerini ortaya koyup yaşamlarının sorumluluğunu alabilecekleri bir ortam sunulacak. Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

"Cisco Ağ Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi" çalışmasının amacı bilişim teknolojileri ile ilgili derslerinde Cisco Ağ Eğitim Merkezi öğretim programını kullanan Türkiye’deki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin akademik mesleki gelişimlerine olan etkisinin değerlendirilmesidir. Program mesleki ve teknik liselerin bilgisayar ve elektrik-elektronik teknolojileri bölümlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile BTT veya CCNA programını kullanan okullar ile kullanmayan okullar arasında karşılaştırmalar yaparak programın öğrencilerin akademik başarısı, mesleğe karşı güdülenmeleri ve mesleki gelişimlerine olan etkileri değerlendirilmiştir.

"Online Sınav Değerlendirme" projesi İş-Kur tarafından açılan ve yetişkinlere meslek edindirmeye yönelik olarak çeşitli kurumlara verdirilen eğitim programlarını öğrenci başarısı açısından ölçme değerlendirme esaslarına uygun olarak değerlendirecek çevrimiçi (online) merkezi bir sınav yönetim sistemi ve soru bankası oluşturmayı ve kursların düzenlenme sürecini değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

İletişim

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
Teknoplaza Binası B Blok B226
Gölbaşı Ankara
e-mail: info@pikomtek.com